ONS CONTACTEREN Kleuren

Bescherming van persoonlijke gegevens

In verband met de inwerkingtreding vanaf 25/05/2018 van de Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27/04/2016, de zogenaamde GDPR, presenteren wij de vereiste informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens van leveranciers en klanten die samenwerken met BOLIX S.A., de eigenaar van het merk Soltherm.

De gegevensbeheerder is BOLIX S.A. met hoofdkantoor in Żywiec, 34-300, Stolarska 8; tel.: +48 33 475 06 00, die de toezichthouder voor gegevensbescherming heeft benoemd: e-mail: [email protected].

De gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 letter b GDPR, om het contract / de opdracht en de activiteiten voorafgaand aan de uitvoering van het contract / de bestelling te sluiten en uit te voeren.

Ontvangers van gegevens kunnen entiteiten zijn die de beheerder behandelen op het gebied van marketing, IT, juridische, audit-, advies- en transportdiensten.

De gegevens worden verwerkt tijdens de contract- / orderperiode en na de voltooiing ervan om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de beheerder voor een periode die voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen, eisen van verwerkingsbeperkingen, het recht om gegevens over te dragen, het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie.

Het verstrekken van gegevens is vrijwillig maar noodzakelijk om een contract af te sluiten.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens voor een persoon die geen leverancier of klant is, wordt verstrekt wanneer de gegevens worden verzameld.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens voor personen die contact opnemen via het contactformulier op de website.

De beheerder van persoonlijke gegevens is BOLIX S.A. met hoofdkantoor in Żywiec, 34-300, Stolarska 8; tel.: +48 33 475 06 00, die de toezichthouder voor gegevensbescherming heeft benoemd: e-mail: [email protected].

We verwerken uw gegevens alleen om de vraag in het contactformulier te beantwoorden. De basis voor gegevensverwerking is de realisatie van de legitieme belangen van de beheerder, d.w.z. de communicatie met de gebruikers van de site.

Ontvangers van gegevens kunnen entiteiten zijn die de beheerder op het gebied van IT-services bedienen.

Uw gegevens worden niet langer verwerkt dan nodig is om te reageren en kunnen na die tijd worden verwerkt tijdens de periode van het voorschrijven van mogelijke claims.

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht om uw gegevens over te dragen en een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de vraag te beantwoorden.


Uw persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte op basis van passende juridische waarborgen, die standaardclausules zijn voor de bescherming van persoonsgegevens, goedgekeurd door de Europese Commissie.

Delivery terms Leveringsvoorwaarden        

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.